Продажбата на алкохолни напитки на лица под 18 години е забранена.
Поръчвайки алкохол, потвърждавам, че съм човек на възраст над 18 години.

Web Analytics